VEC Test APK

VEC Test APK 0.2.0

Free Education Android App by
Rating 5/5 Downloads: 10+ Updated: 2019-03-27
QR code
VEC Test APK is a Education App can be downloaded and installed on android devices.

You are about to download the VEC Test APK 0.2.0 apk Android file for free.

Please note that APKRoyal only share the original and free apk version for VEC Test APK 0.2.0 without any modifications.

All the apps & games here are downloaded directly from play store and for home or personal use only. If VEC Test APK download infringes your copyright, please contact us, We'll delete it in a short time.

VEC – Verify your Education Credentials on the Blockchain là một hệ thống cung cấp nền tảng thi cử và làm kiểm tra dựa trên công nghệ Blockchain. Mục tiêu của VEC là tạo ra một ứng dụng giúp tổ chức và lưu trữ giữ liệu thi cử một cách có hệ thống và phân tán dựa trên tính chất của Blockchain, qua đó góp phần tối ưu hóa về vấn đề bảo mật và an ninh mạng cho những dữ liệu quan trọng trong thi cử.
Ngoài ra với tính chất phi tập trung và bất biến của Blockchain, VEC còn giúp cho quá trình thi cử trở nên minh bạch và hạn chế tối đa sự can thiệp của con người vào các khâu tổ chức kì thi, chấm bài cũng như lưu trữ kết quả.

Download VEC Test APK File

Download Locations for VEC Test APK 0.2.0 (File Size: 5.2M)

Share VEC Test APKDISCLAIMER: VEC Test APK is the property and trademark from Lê Yên Thanh, all rights reserved by Lê Yên Thanh. Click on the above link to proceed to download the apk file or to buy the App.

What's New in VEC Test APK 0.2.0

Hot Education Apps
Baby Shark: Wash Your Hands APK 0.2
downloads 10,000+ rated 5/4.1
Al Quran MP3 - Quran Reading® APK 5.7
downloads 1,000,000+ rated 5/4.6
Quantum Harmonic Oscillator APK 1.0
downloads 5,000+ rated 5/4.8
Pendulum Studio APK 1.4.2
downloads 50,000+ rated 5/4.6
WebMO APK 1.8.1
downloads 10,000+ rated 5/4.4
Electron Configuration APK 1.1
downloads 1,000+ rated 5/4.1
Cambridge Int. Jalandhar APK 9.2
downloads 5,000+ rated 5/4
Cambridge Int(Girls) Jalandhar APK 9.8
downloads 1,000+ rated 5/4.3
Ivy World School Jalandhar APK 9.0.35
downloads 1,000+ rated 5/4.5
Latest Android Apps
music player APK 5.0
downloads 1,000,000+ rated 5/4.6
Fake video call - FakeTime 2.8 APK 2.8.158
downloads 1,000,000+ rated 5/3.4
BOOKWORM APK 1.12.7
downloads 1,000+ rated 5/3.1
Sixaxis Enabler APK 1.1.0
downloads 10,000+ rated 5/2.8
MCN Freedom APK 2.0.5
downloads 5,000+ rated 5/3.2
Proxy Server Pro APK 3.2
downloads 1,000+ rated 5/4.1
AnimGIF Live Wallpaper 2 Pro APK 1.1.0
downloads 10,000+ rated 5/3.8