qr

Vilayet guneshi 2 APK

Vilayet guneshi 2 APK is a Books & Reference App can be downloaded and installed on android devices.

You are about to download the Vilayet guneshi 2 APK 4.0 apk Android file for free. Approximately 5,000+ users downloaded the app Vilayet guneshi 2 APK from google play store. The app is developed by Alimovla. You can run this app by android device or run it using android emulators such as big nox app player, bluestacks and koplayer. You could also download apk of Vilayet guneshi 2 APK and run it on android emulators like bluestacks or koplayer. Most of the best apps on google play store have a rating of 8 out of 10. Vilayet guneshi 2 APK has a rating of 4.7 out of 5. The is the best android Books & Reference App.

Please note that APKRoyal only share the original and free apk version for Vilayet guneshi 2 APK 4.0 without any modifications.

All the apps & games here are downloaded directly from play store and for home or personal use only. If Vilayet guneshi 2 APK download infringes your copyright, please contact us, We'll delete it in a short time.

Version4.0
Updated2018-07-10
Developer
CategoryApp, Books & Reference
IDcom.alimovla.vilayetguneshiiki.second
Installs5,000+

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

BU KİTAB HAQQİNDA

Əmirəl-möminin Əliyyibni Əbi Talib (ə)-ın həyatını beş hissəyə bölmək olar:
1-Təvəllüddən besətə qədər;
2-Besətdən hicrətə qədər;
3-Hicrətdən Peyğəmbər (s)-in vəfatına qədər;
4-Peyğəmbər (s)-in vəfatından xilafətə qədər;
5-Xilafətdən şəhadətə qədər.
Bu beş fəsildə Imam Əli (ə)-ın adi həyatı mötəbər sənədlər əsasında əks etdirilmiş, heç bir mübaliğəyə və əsassız şübhələrə yer verilməmiş, həmçinin əsil və mötəbər mənbələrə istinad edilərək nəticə alınmışdır.
Peyğəmbəri Əkrəm (s)-in həyatının tam bir dövrünü bəyan edən "Füruği əbədiyyət" ("Əbədiyyət nuru") kitabını nəşr etdikdən sonra qərara aldım ki, dünya şiələrinin fəxr etdikləri ilk rəhbərin–həzrət Əliyyibni Əbitalib (ə)-ın da həyatını həmin kitabın tərtibatı əsasında çap etdirim. Xoşbəxtlikdən bu işə müvəffəq oldum və o həzrətin həyatının dörd hissəsi iki cilddə nəşr olundu. Amma Islam Inqilabının azad siyasi fəzasında bəzi ateist və azğın ideologiyaların yaranması mənim fikrimi bu bəlalarla, xüsusilə marksizmlə mübarizəyə sərf etdi və bu kimi işlər məni təqvalıların rəhbərinin–həzrət Əli (ə)-ın müqəddəs yolunda xidmət etməkdən saxladı. Amma bir müddətdən sonra yenidən fürsət tapıb o həzrətin həyatının ən həssas və ən maraqlı dövrlərini əhatə edən beşinci və altıncı hissələri yazmağa başladım. Beləliklə o böyük imamın həyatını mötəbər sənədlər əsasında təhlil edərək dövrün mədəni-maarif tələblərinə uyğun şəkildə təqdim etdim.


QEYDLƏR

Burada bir neçə məsələni qeyd etmək istərdim. Bu kitabda Imam Əli (ə)-ın adi və şəxsi həyatından bəhs olunur, amma o həzrətin elm, təqva, zöhd və sair kimi fəzilətləri, habelə, xütbə, risalə və məktubları, nəsihət və qısa kəlamları, dəlil əsasında olan elmi mübahisə və fikir mübadilələri, onun səhabə və dostlarının həyatları, möcüzəli işləri və kəramətləri, insanı heyrətə gətirən qəzavətləri və s. kimi məsələlər bu kitabda araşdırılmamışdır. (Bu mövzuların hər biri ayrıca kitabda bəyan olunmuşdur.)
Açıqca etiraf edirəm ki, bu kitabda o həzrətin nurani həyatının hətta yarısını belə, qələmə ala bilməmişəm. Lakin iftixar edirəm ki, Əli (ə)-ın aşiqləri sırasına daxil olmuşam, bu dəyərsiz işimlə belə, o həzrətin kəramətinə ümidim vardır.
Axırda "Ümumdünya Əhli-beyt (əleyhimussalam) cəmiyyəti"nə təşəkkür edirəm ki, bu kitabı çox gözəl və könüloxşayan şəkildə çap edərək Əhli-beyt (ə) aşiqlərinin, bu məsum və pakizə sülaləni sevənlərin ixtiyarında qoymuşdur.

Cəfər Sübhani
Qum, Imam Sadiq (ə) müəssisəsi, 1419

What's New


See more
Related App